Canada là quốc gia tốt hàng thứ hai toàn cầu năm 201800:31

  • 0 views
Published on March 8, 2018

Canada là quốc gia tốt hàng thứ hai toàn cầu năm 2018 chỉ sau Thụy Sĩ

Canada đứng nhất về chất lượng cuộc sống và thứ tư về quyền công dân

Thống kê do nhật báo  U.S. News & World thực hiện, dựa trên mọi thứ từ ảnh hưởng kinh tế, quyền lực, quốc tịch và chất lượng cuộc sống

Mười Quốc gia tốt nhất

1.Switzerland
2. Canada
3. Germany
4. United Kingdom
5. Japan
6. Sweden
7. Australia
8. United States
9. France
10. Netherlands