Tóm tắt thị trường cho thuê của condos và townhouse condos quý ba năm 201803:54

  • 0 views
Published on January 4, 2019
Chào mừng quý khách đến với bản tin tóm tắt thị trường cho thuê của condos và townhouse condos quý ba năm 2018
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý ba năm nay có tổng số 9,215 đơn vị được cho thuê tăng 5.8% so với quý ba năm 2017 với 8,708 đơn vị
Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý ba năm nay là 12,655 đơn vị tăng 9.6 % cùng thời kỳ năm ngoái.
Nhu cầu và giá cho thuê trung bình trong quý ba được chia như sau:
• Bachelor: 386 đơn vị thuê, tăng 22.2 phần trăm so với 316 đơn vị trong quý 3 2017. Giá cho thuê trung bình là $1,854 tăng 10.9% so với $1,672.
• Một Phòng Ngủ:5,344 đơn vị thuê, tăng 10.3 phần trăm so với 4,845 đơn vị trong quý 3 2017. Giá cho thuê trung bình là $2,163 tăng 9.5 phần trăm so với giá cho thuê quý ba năm 2017 là $1,976.
• Hai Phòng Ngủ: 3,289 đơn vị thuê, giảm 1.7 phần trăm so với 3,347 đơn vị trong quý 3 2017. Giá thuê trung bình là $2,822 tăng 8.3 phần trăm so vời giá $2,607 cùng thời kì năm ngoái.
• Ba phòng Ngủ: 196 đơn vị thuê, giảm 2.0 phần trăm so với 200 đơn vị trong quý 3 2017. Giá cho thuê trung bình là $3,303 tăng 2.1% so với $3,234.
 
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.