Rental Report Q2 201704:13

  • 0 views
Published on September 29, 2017

Rental Report Q2 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 8,553 đơn vị cho thuê trong quý hai năm 2017 không thay đổi so với quý hai năm 2016 có 8,560 đơn vị cho thuê.

Giá cho thuê trung bình condos một phòng ngủ là $1,861 tăng 8.8 phần trăm so với quý hai năm 2016 với giá trung bình là $1,710

 

Capture