Rental Q4 201603:40

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động sản Toronto thị trường căn hộ chung cư cho thuê trong vùng GTA khang hiếm trong quý 4 năm 2016. có khoãng 5,717 căn hộ chung cư được cho thuê thông qua hệ thống MLS trong ba tháng cuối năm 2016, giảm 5. 8% so với cùng kỳ trong năm 2015 với tổng số 6,069 căn hộ chung cư dược cho thuê.
Giao dịch của thị trường căn hộ chung cư cho thuê đã giảm vì lý do cung không đủ cầu. Số lượng các căn hộ chung cư được đưa ra thị trường trong suốt quý 4 năm 2016 khoãng 9,545 đơn vị giảm hơn 14 % so với quý 4 năm 2015.

quang-lam-toronto-condos-rental-q4-2016

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam TV