Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 2019

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý ba năm 2019 có tổng số 6,295,432 square feet được cho thuê, giảm 8.7% so với quý ba năm 2018 là 6,893,856 square feet

Tổng số diện tích được chia ra như sau:

 • Thị trường công nghiệp có 47 triệu square feet so với 5.11 triệu square feet quý ba nam 2018
 • Thi trường thương mại bán lẽ có 71 triệu square feet so với 0.66 triệu square feet quý ba năm 2018
 • Thị trường văn phòng có 11 triệu square feet so với 1.12 triệu square feet quý ba năm 2018

Theo thống kê, giá cho thuê trung bình trong quý ba năm 2019 cho thị trường công nghiệp và văn phòng đều giàm, trong khi đó thương mại/bán lẻ văn phòng tăng nhe so với quý ba năm 2018

Giá cho thuê trung bình trong quý ba năm 2019 được chia như sau:

 • Thị trường công nghiệp cho thuê với giá trung bình $7.43 cho mổi square foot giảm so với quý ba năm 2018 la $7.80
 • Thị trường thương mại bán lẽ tăng lên $26.75 trong quý ba năm 2019 từ $25.71 cho mỗi square foot trong quý ba 2018
 • Thị trường văn phòng giá cho thuê là $13.07 so với $14.89 cho mỗi square foot cùng thời kì năm ngoái

Tổng số 222 đơn vị được giao dịch trong quý ba năm 2019, giảm so với quý ba năm 2018 là 295 đơn vị. 

 • Thị trường công nghiệp giảm từ 112 đơn vị xuống còn 80 đơn vị.
 • Thị trường thương mại/bán lẻ giảm từ 127 đơn vị xuống còn 96 đơn vị.
 • Thị trường văn phòng giảm từ 56 đơn vị xuống còn 46 đơn vị.

Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:

 • Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $186.07 cho một square foot tăng từ $157.18
 • Thị trường thương mại bán lẻ $170.5 cho một square foot so giảm từ $327.07
 • Thị trường văn phòng $$279.98 cho một square foot tăng so với cùng thời kì năm ngoái là $241.85

Trong quý ba  năm 2019, có tổng số 21 giao dịch đất.  Giao dịch được chia như sau:

 • Vùng Halton có 2 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $83,588
 • Vùng Peel có 7 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $170,498
 • Vùng Toronto có 3 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $1,394,183
 • Vùng York có 1 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $742,574
 • Vùng Durham có 5 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $244,427
 • Vùng Simcoe có 3 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $18,595

Cảm ơn quý khách đã theo dõi Video

Khi quý khách có nhu cầu mua bán Nhà, Condos vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111

Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.