Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Hai Năm 2019 Phần Thứ Hai00:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Hai Năm 2019 Phần Thứ Hai

Trong tổng số 7,038 giao dịch Bất Động Sản trong quý hai, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 4,836  giao dịch với giá trung bình $639,316

 • Khu vực Toronto West 1,094 giao dịch với giá trung bình $554,263
 • Khu vực Toronto Central với 3,054 giao dịch với giá trung bình $707,774
 • Khu vực Toronto East với 688 giao dịch với giá trung bình $470,678

Khu vực Peel với 1,076 giao dịch với giá trung bình $461,771

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $401,189
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $474,457

Khu vực York với 591 giao dịch với giá trung bình $526,715

 • Giá trung bình của thành phố Markham là $533,790
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $482,843
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $576,902
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $436,908

Khu vực Halton với 353 giao dịch với giá trung bình $500,874

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $464,359
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $449,214
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $463,224
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $548,087

Khu vực Durham với 159 giao dịch với giá trung bình $416,053

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $413,840
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $360,379
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $447,510
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $466,299

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.

Đặc biệt bán nhà tiền Huê Hồng chỉ có 1 phần trăm

Cảm ơn quý khách đã theo dõi video tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới