Tóm Tắt Sơ Lượt Thi Trường Thương Mại Quý Tư Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Video Tóm Tắt Sơ Lượt Thi Trường Thương Mại Quý Tư Năm 2019

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý tư năm 2019 có tổng số 6,193,176 square feet được cho thuê, tăng 12.5% so với quý tư năm 2018 là 5,503,892 square feet

Tổng số diện tích được chia ra như sau:

 • Thị trường công nghiệp có 4.46 triệu square feet so với 3.79 triệu square feet quý tư nam 2018
 • Thi trường thương mại bán lẽ có 68 triệu square feet so với 0.73 triệu square feet quý tư năm 2018
 • Thị trường văn phòng có 05 triệu square feet so với 0.99 triệu square feet quý tư năm 2018

Theo thống kê, giá cho thuê trung bình trong quý tư năm 2019 cho thương mại/bán lẻ và văn phòng đều giảm, trong khi đó thị trường công nghiệp tăng so với quý tư năm 2018

Giá cho thuê trung bình trong quý tư năm 2019 được chia như sau:

 • Thị trường công nghiệp cho thuê với giá trung bình $9.62 cho mỗi square foot tăng so với quý tư năm 2018 la $7.62
 • Thị trường thương mại bán lẽ giảm xuống còn $21.35 trong quý tư năm 2019 từ $24.66 cho mỗi square foot trong quý tư 2018
 • Thị trường văn phòng giá cho thuê là $17.29 so với $19.64 cho mỗi square foot cùng thời kì năm ngoái

Tổng số 267 đơn vị được giao dịch trong quý tư năm 2019, giảm so với quý tư năm 2018 là 277 đơn vị. 

 • Thị trường công nghiệp giảm từ 117 đơn vị xuống còn 92 đơn vị.
 • Thị trường thương mại/bán lẻ tăng lên 112 đơn vị từ 104 đơn vị.
 • Thị trường văn phòng tăng lên 63 đơn vị từ 56 đơn vị.

Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:

 • Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $213.59 cho một square foot tăng từ $100.15
 • Thị trường thương mại bán lẻ $232.27 cho một square foot so tăng từ $103.41
 • Thị trường văn phòng $299.18 cho một square foot tăng so với cùng thời kì năm ngoái là $267.35

Trong quý tư  năm 2019, có tổng số 29 giao dịch đất.  Giao dịch được chia như sau:

 • Vùng Halton có 2 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $1,140,928
 • Vùng Peel có 3 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $189,890
 • Vùng Toronto có 5 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $1,746,684
 • Vùng York có 10 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $110,554
 • Vùng Durham có 5 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $163,510
 • Vùng Simcoe có 4 giao dich với giá trung bình cho mỗi acre là $49,076

Cảm ơn quý khách đã theo dõi Video

Khi quý khách có nhu cầu mua bán Nhà, Condos vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111

Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới