Las Vegas Quang Lam TV02:42

  • 0 views
Published on December 24, 2018

Las Vegas là thành phố thoải mái về luật lệ của nước Mỹ nơi đây con người sống cuộc sống thật của chính mình, với bản ngã của mình, tự do, thoải mái.
Khi nhắc đến thành phố này người ta sẽ liên tưởng đến các cuộc ăn chơi thâu đêm, những cơn khát đỏ đen máu me cờ bạc.
Dưới cách nhìn của Quang Lam Las Vegas là thành phố đẹp nhất về đêm, không nơi nòa bằng

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 804-5111
Mimi Sale Representative (416) 669-7363