Báo Mới: Thời Mới, Thời Báo T5 và Thời Báo T7

Published on May 11, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của 
Quang Lâm trên 3 tuần báo:

 1. Thời Mới số 876
  Ngày 08-05-2019, trang 76-77 
 2. Thời Báo số 2637, ngày 09-05-2019 trên hai trang 88 & 89
 3. Thời Báo số 2638, ngày 11-05-2019 trên hai trang 58 & 59
  Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com
  Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
  Vui lòng liên lạc Quang Lam 
  Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
  Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111
  Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.