Báo Mới Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của  Quang Lâm tuần báo Thời Mới số 859 Ngày 10-01-2019, trang 76, 77 

Published on January 10, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của
Quang Lâm tuần báo Thời Mới số 859
Ngày 10-01-2019, trang 76, 77
Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sãn
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

TMN 859 (76&77) TMN 860 (76&77)