Báo Mới Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của  Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2620, ngày 09-03-2019 trên hai trang 78 & 79

Published on March 9, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của
Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2620, ngày 09-03-2019 trên hai trang 78 & 79
Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.

Quang-Lam-TBN- 2620.  (trang 78 - 79) a Quang-Lam-TBN- 2620.  (trang 78 - 79) b