Báo Mới Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của  Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2607, ngày 24-01-2019 trên hai trang 78 & 79

Published on January 24, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của
Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2607, ngày 24-01-2019 trên hai trang 78 & 79
Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.

Quang-Lam-TBN- 2607  (trang 78) Quang-Lam-TBN- 2607  (trang 79)