Báo Mới Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của  Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2588 trang 80 & 81

Published on November 16, 2018

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của
Quang Lâm tuần báo Thời Báo số 2588 trang 80 & 81

Với bài viết: Giá Thuê sẽ Tiếp Tục Tăng 
Building: CG Tower Vaughan

Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam

Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111

TBN 2588  (trang 80) TBN 2588  (trang 81)