Báo Mới May 2019

Published on May 19, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của 
Quang Lâm tuần báo 
Thời Mới số 877
Ngày 15-05-2019, trang 76-77 
Thời Báo thứ 5 số 2639
Ngày 16-05-2019, trang 88-89 
Thời Báo thứ 7 số 2640
Ngày 18-05-2019, trang 58-59 
Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sản
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi 
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng