Báo Mới

Published on June 7, 2019

Báo Mới
Mời quý khách hàng, các bạn xem những bài viết của 
Quang Lâm tuần báo 

Thời Mới số 880
Ngày 05-06-2019, trang 76-77 
Thời Báo thứ 5 số 2646
Ngày 6-06-2019, trang 88-89 
Thời Báo thứ 7 số 2647
Ngày 8-06-2019, trang 58-59 
Vui lòng đón xem những Video Clip thường xuyên trên Youtube, Facebook. Trên các trang: www.quanglam.cawww.quanglamtv.comwww.torontocondospro.com
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sản
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi 
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang-Lam-TMN 880 (76) Quang-Lam-TMN 880 (77) Quang-Lam-TBN 2645 (trang 59) - Copy Quang-Lam-TBN 2646 (trang 88) (2) Quang-Lam-TBN 2646 (trang 89) (2) Quang-Lam-TBN 2647 (trang 88) (2)