Video 2: Hướng Dẫn Cho Người Mua Nhà Nước Ngoài (P2)03:08

  • 0 views
Published on April 18, 2019

MỨC THUẾ

Khi mua nhà tại vùng Toronto, người nước ngoài phải trả thêm 15%, và 20% nếu mua tại Vancouver, mức thuế dành cho người không là thường trú nhân. Ngoài ra, còn có mức thuế chuyển nhượng đất, với mức phần trăm tương đương với mức thường trú nhân phải đóng trong vùng Ontario, và nếu quý vị mua nhà trong thành phố Toronto, quý vị phải đóng thêm mức thuế chuyển nhượng tạiđịa phương này nữa.

Mức thuế chuyển nhượngđất trong Ontario như sau:

0.5% nếu trị giá là $55,000; 1% trị giá từ $55,000 đến $250,000;1.5% nếu trị giá từ $250,000 và $400,000; 2% trị giá từ $400,000 và $2,000,000; 2.5% trị giá hơn $2,000,000 nếu lô đất có cất nhà loại dành cho một hoặc hai gia đình.

Mức thuế chuyển nhượng trong Toronto cũng tương tự.

Nếu người nước ngoài mua là người mua nhà lần đầu và mua đểở, quý vị cũng có thể nộp đơn xin được hoàn lại mức thuế. Khi quý vị bán nhà, quý vị phải nộp thuế theo các điều luật của sở thuế Canada Revenue Agency. Quý vị nên liên lạc với luật sưđại diện và chuyên viên kế toán để được tư vấn tường tận hơn.

BẢO HIỂM

Các công ty cho vay thường đòi hỏi người nước ngoài phải có bảo hiểm vay mượn trước khi họ chấp thuận cho vay, tuy nhiên, người nước ngoài có rất ít chọn lựa vì hiện nay, không có nhiều công ty bảo hiểm chuyên bảo đảm rủi ro cho người nước ngoài. Quý vị nên tư vấn với chuyên viên địa ốc có uy tín, và có quan hệ rộng rãi trong ngành đểhỗtrợ quý vị.

ĐÍCH THÂN ĐẠI DIỆN

Trong thời đại kỹ thuật tân tiến, quý vị không cầnđích thân có mặt trong suốt quá trình mua bất động sản. Chuyên viên địa ốc có thể sắp xếp cho quý vịbàn chuyện với người bán qua Skype hoặc Facetime. Quý vị cũng có thểký thấy ủy quyền cho phép luật sư hoặc người thân tín tại Canada đại diện trên mặt pháp lý. Tuy nhiên, một vài công ty vay mượn sẽ yêu cầu quý vịđích thân ký giấy tờ cho khoản nợ. Nếu gặp khó khăn trong việc di chuyển qua lại, quý vị có thể nhờ chuyên viên địa ốc đàm phán để có giải pháp thích hợp với từng tình trạng riêng.

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê bất động sản.