Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2018 phần thứ nhất03:58

  • 0 views
Published on September 25, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2018 phần thứ nhất

Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2018 phần thứ nhất

Trong tháng tám, năm 2018 tổng sản phẩm nội tăng lên 2.9 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 6.1 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát tăng lên 3.0 phần trăm.

Mức lãi suất cơ bản là 3.7 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.49 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.30 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng tám, năm 2018 có tổng số 6,839 giao dịch tăng 8.5 phần trăm so với tháng tám, năm 2017 có 6,306 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng tám, năm 2018 là $765,270 tăng 4.7 phần trăm so với tháng tám năm 2017 với giá trung bình là $730,969

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111