Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2018.(P2)02:51

  • 0 views
Published on September 28, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2018.(Phần 2)

Trong phần thứ nhất, Quang Lam tóm tắt thị trường Bất Động sản Toronto, hôm nay Quang Lâm tiếp tục những khu vực còn lại

Khu vực Peel với 1,446 giao dịch với giá trung bình $703,342

Khu vực York với 1,111 giao dịch với giá trung bình $923,152

Khu vực Halton với 727 giao dịch với giá trung bình $851,604

Khu vực Durham với 843 giao dịch với giá trung bình $590,706

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám, năm 2018

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.