Market Report August 2017.00:00

  • 0 views
Published on September 22, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017.

Hinh Nhuong

Trong tháng tám năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 4.5%, tỷ lệ thất nghiệp tăng 6.9%. Tỷ lệ lạm phát tăng 1.2%.

Mức lãi suất cơ bản là 2.95%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84%.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng tám năm 2017 có tổng số 6,357 giao dịch giảm 34.8% phần trăm so với tháng tám năm 2016 có 9,748 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng tám năm 2017 là $732,292 tăng 3 phần trăm so với tháng tám năm 2016 với giá trung bình là $710,978