Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2019 phần thứ nhất.04:42

  • 0 views
Published on June 7, 2019

Chào mừng quý khách đến với video Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2019 phần thứ nhất.

Trong tháng năm, năm 2019 tổng sản phẩm nội địa và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, vẫn giữ mức 0.4 phần trăm, 6.6 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát tăng 2.0 phần trăm.

Lãi suất cơ bản và lãi suất ngân hàng không thay đổi. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Trong tháng năm, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment hay căn hộ chung cư đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 4.9 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 1.1 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.2 phần trăm và nhà semi-detached tăng 1.9 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng năm năm 2019 tổng số giao dich là 9,989 tăng 18.9 phần trăm so với tháng năm năm 2018 là 8,402.  Giá trung bình là $838,540 tăng 3.6% so giá trung bình $809,305 cùng thời kì năm ngoái.

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng năm, năm 2019 có tổng số 4,649 giao dịch với giá trung bình $1,042,218 tăng1 phần trăm so với tháng năm, năm 2018
  • Nhà Semi trong tháng năm, năm 2019 có tổng số 1,019 giao dịch với giá trung bình $827,250 tăng 1.9 phần trăm
  • Townhouse trong tháng năm, năm 2019 có tổng số 1,656 giao dịch với giá trung bình $665,967 tăng 3.2 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng năm, năm 2019 có tổng số 2,542 giao dịch với giá trung bình $590,876 tăng 4.9 phần trăm so với tháng năm, năm 2018

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 19,386 tăng 0.8 phần trăm so với 19,237 đơn vị của tháng năm, năm 2018. Tổng số Active Listing là 20,017 giảm  4.3 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái là 20,919.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm, năm 2019 phần thứ nhất

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLamtv.com   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý khách trong video phần thứ hai.