Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2019 phần thứ hai.04:15

 • 0 views
Published on June 7, 2019

Chào mừng quý khách giả đến với video Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2019 phần thứ hai.

Trong tổng số 9,989 giao dịch Bất Động Sản với giá trung bình $838,540 trong tháng năm, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,715 giao dịch với giá trung bình $937,804

 • Khu vực Toronto West 1,056 giao dịch với giá trung bình $849,160
 • Khu vực Toronto Central với 1,695 giao dịch với giá trung bình $1,064,303
 • Khu vực Toronto East với 964 giao dịch với giá trung bình $812,487

Khu vực Peel với 2,162 giao dịch với giá trung bình $754,155

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $723,421 với 1,014 giao dịch.
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $1,025,446 với 106 giao dich.
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $756,465 với 1,042 giao dich.

Khu vực York với 1,531  giao dịch với giá trung bình $929,684

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,407,771 với 24 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $967,949 với 390 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $743,148 với 142 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,024,806 với 267 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $980,277 với 372 giao dịch

Khu vực Halton với 1,015 giao dịch với giá trung bình $855,636

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $770,151 với 279 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $810,771 với 95 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $769,950 với 271 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $994,376 với 370 giao dịch

Khu vực Durham với 1,176 giao dịch với giá trung bình $622,292

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $692,099 với 213 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $518,777 với 314 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $708,833 với 142 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $681,446 với 242 giao dịch

Cảm ơn quý khách đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm, năm 2019

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLamtv.com để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong bản tin kỳ tới.