Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2018.03:59

  • 0 views
Published on June 10, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2018.

Trong tháng năm, năm Mức lãi suất cơ bản là 3.45%.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.49%, cho 3 năm trung bình là 4.30%, và cho 5 năm trung bình là 5.34%.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng năm, năm 2018 có tổng số 7,834 giao dịch giảm 22.2% phần trăm so với tháng năm, năm 2017 có 10,066 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng năm, năm 2018 là $805,320 giảm 6.6 phần trăm so với tháng năm năm 2017 với giá trung bình là $862,149

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111

hinh nhuong