Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018 Phần 203:17

  • 0 views
Published on December 23, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018 Phần 2
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018 phần hai
Trong phần thứ nhất, Quang Lam tóm tắt thị trường Bất Động sản Toronto, hôm nay Quang Lâm tiếp tục những khu vực còn lại
Khu vực Peel với 1,457 giao dịch với giá trung bình $ 712,798
Khu vực York với 1,164 giao dịch với giá trung bình $ 917,007
Khu vực Halton với 736 giao dịch với giá trung bình $ 885,930
Khu vực Durham với 798 giao dịch với giá trung bình $ 588,968

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 804-5111
Mimi Sale Representative (416) 669-7363