Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018. (Phần 1)04:32

  • 0 views
Published on December 22, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018. (Phần 1)
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018.
Trong tháng mười, năm 2018 tổng sản phẩm nội tăng lên 2.9 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, vẫn ở mức 6.1 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức 2.8 phần trăm.

Lãi suất cơ bản tăng và lãi suất ngân hàng thay đổi nhỏ. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng mười, năm 2018 có tổng số 7,492 giao dịch tăng 6.0 phần trăm so với tháng mười, năm 2017 có 7,069 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười, năm 2018 là $807,340 tăng 3.5 phần trăm so với tháng mười năm 2017 với giá trung bình là $780,400

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111