Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Một Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Một Năm 2019

Trong tháng mười một một, năm 2019 tổng sản phẩm nội địa vẫn giữ mức 3.7 phần trăm,  tỷ lệ thất nghiệp 5.8 phần trăm và tỷ lệ lạm phát vẩn giữ 1.9 phần trăm.

Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.94 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.19 phần trăm.

Trong tháng mười một, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 11.1 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 3.5 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.0 phần trăm và nhà semi-detached tăng 5.7 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng mười một năm 2019 tổng số giao dich là 7,090 tăng 14.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2018 là 6,206.  Giá trung bình là $843,637 tăng 7.1% so giá trung bình $787,349 cùng thời kì năm ngoái.

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

 • Nhà độc lập trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 3,263 giao dịch tăng 23.8 phần trăm với giá trung bình $1,044,138 tăng 5 phần trăm so với tháng mười một, năm 2018
 • Nhà Semi trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 669 giao dịch tăng 8 phần trăm với giá trung bình $837,573 tăng 5.7 phần trăm
 • Townhouse trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 1,173 giao dịch tăng 19.2 phần trăm với giá trung bình $666,744 tăng 0 phần trăm
 • Condo Apartment trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 1,902 giao dịch tăng 1 phần trăm với giá trung bình $617,658 tăng 1 phần trăm so với tháng mười một, năm 2018

Trong tháng mười, năm 2019 tổng số giao dịch là 7,090 với giá trung bình $843,637, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,718 giao dịch với giá trung bình $910,419

Khu vực Peel với 1,369 giao dịch với giá trung bình $769,434

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $734,499
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $909,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $789,760

Khu vực York với 1,176 giao dịch với giá trung bình $974,771

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,333,478
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $1,051,073
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $824,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,046,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $1,016,

Khu vực Halton với 668 giao dịch với giá trung bình $892,034

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $818,177
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $ 765,367
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $786,395
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,061,347

Khu vực Durham với 872 giao dịch với giá trung bình $611,872

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $668,792
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $505,654
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $666,979
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $679,647

Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười một, năm 2019

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.