Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một, Năm 2020 Phần Thứ Nhất00:00

  • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một, Năm 2020 Phần Thứ Nhất

Trong tháng một, năm 2020 tổng sản phẩm nội địa vẫn giảm 1.3 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 5.7 phần trăm và tỷ lệ lạm phát là 2.2  phần trăm.

Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.94 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.19 phần trăm.

Tháng một năm 2020 tổng số giao dich là 4,581 tăng 15.4 phần trăm so với tháng một năm 2019 là 3,968.  Giá trung bình là $839,363 tăng 12.3% so giá trung bình $747,175 cùng thời kì năm ngoái

Trong tháng một, năm 2020 giá bán trung bình cho thị trường condo apartment  (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 15.1 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập  tăng 10.5 phần trăm, nhà townhouse tăng 8.0 phần trăm và nhà semi-detached tăng 6.5 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái. 

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng một, năm 2020 có tổng số 2,074 giao dịch tăng 3% phần trăm với giá trung bình $1,038,247 tăng 10.5 phần trăm so với tháng một, năm 2019
  • Nhà Semi trong tháng một, năm 2020 có tổng số 351 giao dịch tăng 1 phần trăm với giá trung bình $792,326 tăng 6.5 phần trăm
  • Townhouse trong tháng một, năm 2020 có tổng số 782 giao dịch tăng 9% phần trăm với giá trung bình $693,845 tăng 8.0 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng một, năm 2020 có tổng số 1,335 giao dịch tăng 8.3 phần trăm với giá trung bình $630,047 tăng 1 phần trăm so với tháng một, năm 2019

Quý khách có thể xem tin tức thị trường bất động sản qua các bài viết thường xuyên của Quang Lam trên các tuần báo Saigon Canada,Thời Mới và Thời Báo

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý khách trong video phần thứ hai