Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một Năm 2020 Phần Thứ Hai00:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một Năm 2020 Phần Thứ Hai

Trong tháng một, năm 2020 tổng số giao dịch là 4,581 với giá trung bình $839,363, khu vực Toronto dẫn đầu với 1,603 giao dịch với giá trung bình $884,385

Khu vực Peel với 1,005 giao dịch với giá trung bình $784,340

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $764,826
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $782,415

Khu vực York với 747 giao dịch với giá trung bình $948,799

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,247,429
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $920,497
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $756,113
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,094,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $1,054,681

Khu vực Halton với 455 giao dịch với giá trung bình $931,782

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $844,387
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $813,458
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $791,183
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,104

Khu vực Durham với 586 giao dịch với giá trung bình $655,781

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $712,550
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $545,615
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $755,058
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $694,109 với 108 giao dịch

Cảm ơn quý khách đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2020

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong bản tin kỳ tới