Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019.(Phần 2)03:56

 • 0 views
Published on February 20, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019.(Phần 2)

Trong tổng số 4,009 giao dịch Bất Động Sản trong tháng một, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 1,422 giao dịch với giá trung bình $777,674

 • Khu vực Toronto West 411 giao dịch với giá trung bình $679,237
 • Khu vực Toronto Central với 656 giao dịch với giá trung bình $881,076
 • Khu vực Toronto East với 355 giao dịch với giá trung bình $700,565

Khu vực Peel với 894 giao dịch với giá trung bình $696,690

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $678,638 với 466 giao dịch.
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $816,147 với 42 giao dich.
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $705,484 với 386 giao dich.

Khu vực York với 589 giao dịch với giá trung bình $871,341

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,317,570 với 18 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $810,644 với 150 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $750,590 với 48 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $923,809 với 111 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $953,482 với 129 giao dịch

Khu vực Halton với 425 giao dịch với giá trung bình $854,754

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $726,894 với 124 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $752,884 với 40 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $ 722,807 với 108 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,050,038 với 153 giao dịch

Khu vực Durham với 508 giao dịch với giá trung bình $577,935

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $653,106 với 69 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $483,860 với 156 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $678,872 với 50 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $592,131 với 83 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng một, năm 2019

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.