Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019 (Phần 1)03:52

  • 0 views
Published on February 13, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019 (Phần 1)

Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019. (Phần 1)

Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019.

Chúc mừng năm mới 2019, chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng, năm 2017 đầy biến động, giá nhà tăng cao, năm 2018 thị trường bất động sản dần dần ổn định, Quang Lam mong năm nay thị trường sẽ thuận lợi hơn.

Trong tháng một, năm 2019 tổng sản phẩm nội giảm xuống còn 2.0 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6.0 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát tăng lên 2.0 phần trăm.

Lãi suất cơ bản và lãi suất ngân hàng không thay đổi. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Trong tháng một năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường căn hộ chung cư vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 7.9 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập giảm 2.8 phần trăm, nhà semi-detached tăng 3.6 phần trăm và nhà townhouse tăng 4.6 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Theo Ông Garry Bhaura, chủ tịch Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tồng số giao dich mua bán nhà trong tháng một 2019 là 4009 thông qua hệ thống MLS, tăng 0.6 phần trăm so với tháng một năm 2018.

Giá nhà trung bình tháng một, năm 2019 là $748,328 tăng 1.7 phần trăm so với tháng một năm 2017 với giá trung bình là $735,874

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng một, năm 2019 có tổng số 1,703 giao dịch với giá trung bình $941,488 giảm8 phần trăm so với tháng một, năm 2018
  • Nhà Semi trong tháng một, năm 2019 có tổng số 339 giao dịch với giá trung bình $742,738 tăng 3.6 phần trăm
  • Townhouse trong tháng một, năm 2019 có tổng số 685 giao dịch với giá trung bình $641,028 tăng 4.6 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng một, năm 2019 có tổng số 1,238 giao dịch với giá trung bình $548,176 tăng 7.9 phần trăm so với tháng một, năm 2017

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 9,456 tăng 10.5 phần trăm so với 8,561 đơn vị của tháng một, năm 2018. Tổng số Active Listing là 11,962 tăng 0.6 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái là 11,894

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng một, năm 2019 phần thứ nhất

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sản
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mi Mi
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng