Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019. (Phần 1 by Charts)

Published on February 11, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019. (Phần 1 by Charts)

Trong tháng một năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường căn hộ chung cư vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 7.9 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập giảm 2.8 phần trăm, nhà semi-detached tăng 3.6 phần trăm và nhà townhouse tăng 4.6 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6