Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai, Năm 2020 Phần Thứ Nhất00:00

  • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai, Năm 2020 Phần Thứ Nhất

Trong tháng hai, năm 2020 tổng sản phẩm nội địa giảm 0.4 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp là 5.5 phần trăm và tỷ lệ lạm phát là 2.4  phần trăm.

Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.94 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.19 phần trăm.

Trong tháng hai năm 2020 tổng số giao dich là 7,256 tăng 45.6 phần trăm so với tháng hai năm 2019 là 4,982.  Giá trung bình là $910,290 tăng 16.7% so giá trung bình $779,791 cùng thời kì năm ngoái

Trong tháng hai, năm 2020 giá bán trung bình cho thị trường condo apartment  (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 18.6 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập  tăng 13.7 phần trăm, nhà townhouse tăng 14.9 phần trăm và nhà semi-detached tăng 4.5 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái. 

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng hai, năm 2020 có tổng số 3,476 giao dịch tăng 8 phần trăm với giá trung bình $1,113,918 tăng 13.7 phần trăm so với tháng hai, năm 2019
  • Nhà Semi trong tháng hai, năm 2020 có tổng số 647 giao dịch tăng 5 phần trăm với giá trung bình $872,821 tăng 4.5 phần trăm
  • Townhouse trong tháng hai, năm 2020 có tổng số 1,140 giao dịch tăng 9 % phần trăm với giá trung bình $731,081 tăng 14.9 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng hai, năm 2020 có tổng số 1,906 giao dịch tăng 8 phần trăm với giá trung bình $666,358 tăng 18.6 phần trăm so với tháng hai, năm 2019

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 10,613 tăng 7.9 phần trăm so với 9,834 đơn vị của tháng hai, năm 2019. Tổng số Active Listing là 8,816 giảm 33.6 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái là 13,284

Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai, năm 2020 phần thứ nhất

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai