Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai, Năm 2020 Phần Thứ Hai00:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai, Năm 2020 Phần Thứ Hai

Trong tháng hai, năm 2020 tổng số giao dịch là 7,256 với giá trung bình $910,290, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,477 giao dịch với giá trung bình $989,218

 • Khu vực Toronto West 670 giao dịch với giá trung bình $873,707
 • Khu vực Toronto Central với 1,223 giao dịch với giá trung bình $1,125,433
 • Khu vực Toronto East với 584 giao dịch với giá trung bình $836,483

Khu vực Peel với 1,516 giao dịch với giá trung bình $861,537

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $827,144 với 754 giao dịch.
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $972,052 với 75 giao dich.
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $887,218 với 687 giao dich.

Khu vực York với 1,285 giao dịch với giá trung bình $1,015,558

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,362,709 với 33 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $1,039,755 với 303 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $832,527 với 140 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,083,572 với 247 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $1,148,140 với 298 giao dịch

Khu vực Halton với 769 giao dịch với giá trung bình $977,617

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $862,960 với 203 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $889,856 với 85 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $803,265 với 179 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,182,731 với 302 giao dịch

Khu vực Durham với 890 giao dịch với giá trung bình $657,788

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $731,059 với 134 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $573,229 với 295 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $739,512 với 89 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $721,382 với 161 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2020

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới