Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 201804:06

  • 0 views
Published on April 12, 2018

Toronto condos for sale, Quang Lam TV, Cẩm Nang mua bán và thuê nhà đất bất động sản Canada, new condos, mua bán bất động sản Toronto Canada, Nhà Đất Toronto Canada, Mua Bán Nhà Toronto Canada Cần Biết , condos for sale, mua bán nhà, Chào ngày mới  Good Morning

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2018
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng hai năm 2018 có tổng số 5,175 giao dịch giảm 34.9% phần trăm so với tháng hai năm 2017 có 7,955 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng hai năm 2018 là $767,818 giảm 12.4 phần trăm so với tháng hai năm 2017 với giá trung bình là $876,363
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
. Nhà độc lập trong tháng hai năm 2018 có tổng số 2,169 giao dịch với giá trung bình $1,000,736 giảm 17.2 phần trăm so với tháng hai năm 2017
.Nhà Semi trong tháng hai năm 2018 có tổng số 454 giao dịch với giá trung bình $756,894 giảm 8.6 phần trăm
.Townhouse trong tháng hai năm 2018 có tổng số 847 giao dịch với giá trung bình $639,691 giảm 2.9 phần trăm
. Condo Apartment trong tháng hai năm 2018 có tổng số 1,631 giao dịch với giá trung bình $529,782 tăng 10.1 phần trăm so với tháng hai năm 2017
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Đặc biệt bán nhà tiền Huê Hồng chỉ có 1%
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111