Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Chín Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Chín Năm 2019

Trong tháng chín, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 4.9 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 1.1 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.2 phần trăm và nhà semi-detached tăng 1.9 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng chín năm 2019 tổng số giao dich là 7,825 tăng 22.0 phần trăm so với tháng chín năm 2018 là 6,414.  Giá trung bình là $843,115 tăng 5.8% so giá trung bình $796,782 cùng thời kì năm ngoái.

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

 • Nhà độc lập trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 3,616 giao dịch tăng 28.9 với giá trung bình $1,050,421 tăng 1 phần trăm so với tháng chín, năm 2018
 • Nhà Semi trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 746 giao dịch tăng 15.1 phần trăm với giá trung bình $833,790 tăng 1 phần trăm
 • Townhouse trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 1,298 giao dịch tăng 21.8 phần trăm với giá trung bình $677,387 tăng 8 phần trăm
 • Condo Apartment trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 2,071 giao dịch tăng 15.9 phần trăm với giá trung bình $595,013 tăng 2 phần trăm so với tháng chín, năm 2018

Trong tháng tám, năm 2019 tổng số giao dịch là 7,825 với giá trung bình $843,115, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,995 giao dịch với giá trung bình $913,096

Khu vực Peel với 1,631 giao dịch với giá trung bình $764,232

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $738,485
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $1,035,789
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $763,451

Khu vực York với 1,273 giao dịch với giá trung bình $975,082

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,584,613
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $1,005,148
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $814,415
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,051,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $997,972

Khu vực Halton với 668 giao dịch với giá trung bình $908,053

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $820,569
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $841,406
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $741,829
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,135,

Khu vực Durham với 956 giao dịch với giá trung bình $611,569

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $660,298
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $510,376
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $731,858
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $653,063

Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín, năm 2019

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý vị trong những video kỳ tới.