Market Report September 201705:14

  • 0 views
Published on October 26, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng chín năm 2017 có tổng số 6,379 giao dịch giảm 35.1% phần trăm so với tháng chín năm 2016 có 9,830 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng chín năm 2017 là $775,546 tăng 2.6 phần trăm so với tháng chín năm 2016 với giá trung bình là $756,021

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng chín, năm 2017 có tổng số 2,780 giao dịch với giá trung bình $1,015,067 không thay đổi so với tháng chín năm 2016
  • Nhà Semi trong tháng chín năm 2017 có tổng số 639 giao dịch với giá trung bình $752,379 tăng 4 phần trăm
  • Townhouse trong tháng chín năm 2017 có tổng số 998 giao dịch với giá trung bình $609,382 tăng 7.1 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng chín năm 2017 có tổng số 1,860 giao dịch với giá trung bình $520,411 tăng 23.2 phần trăm so với tháng chín năm 2016

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 16,469, tăng 9.4 phần trăm so với 15,050 đơn vị của tháng chín, năm 2016.

Nhuong