Tóm tắt thị trường bất động sản tháng ba năm 2018.03:53

  • 0 views
Published on April 16, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng ba năm 2018.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng ba năm 2018 có tổng số 7,228 giao dịch giảm 39.5% phần trăm so với tháng ba năm 2017 có 11,954 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng ba năm 2018 là $784,558 giảm 14.3 phần trăm so với tháng ba năm 2017 với giá trung bình là $915,126

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

  • Nhà độc lập trong tháng ba năm 2018 có tổng số 3,120 giao dịch với giá trung bình $1,005,179 giảm 17.1 phần trăm so với tháng ba năm 2017
  • Nhà Semi trong tháng ba năm 2018 có tổng số 686 giao dịch với giá trung bình $782,831 giảm 8.8 phần trăm
  • Townhouse trong tháng ba năm 2018 có tổng số 1125 giao dịch với giá trung bình $638,558 giảm 9.5 phần trăm
  • Condo Apartment trong tháng ba năm 2018 có tổng số 2,183 giao dịch với giá trung bình $551,003 tăng 6.1 phần trăm so với tháng ba năm 2017

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại

Vui lòng liên lạc Quang Lam

Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang Lam, Real Estate Broker

416 669 7363

416 804 5111

Hinh Nhuong

Quang-Lam-Market-Report-March-2018-1 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-2 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-3 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-4 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-5 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-6 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-7 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-8 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-9 Quang-Lam-Market-Report-March-2018-10