Tin Tức Bất Động Sản Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mườinăm 2018. (Phần 1)

Published on November 11, 2018

Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mườinăm 2018. (Phần 1)

Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018.

Trong tháng mười, năm 2018 tổng sản phẩm nội tăng lên 2.9 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, vẫn ở mức 6.1 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức 2.8 phần trăm.

Lãi suất cơ bản tăng và lãi suất ngân hàng thay đổi nhỏ. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng mười, năm 2018 có tổng số 7,492 giao dịch tăng 6.0 phần trăm so với tháng mười, năm 2017 có 7,069 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng mười, năm 2018 là $807,340 tăng 3.5 phần trăm so với tháng mười năm 2017 với giá trung bình là $780,400

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7