Tin Tức Bất Động Sản Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018.(Phần 2)

Published on November 19, 2018

Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2018.(Phần 2)

Trong phần thứ nhất, Quang Lam tóm tắt thị trường Bất Động sản Toronto, hôm nay Quang Lâm tiếp tục những khu vực còn lại

Khu vực Peel với 1,457 giao dịch với giá trung bình $ 712,798

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $ 701,133 với 685 giao dịch.
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $ 972,500 với 81 giao dich.
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $ 693,920 với 691 giao dich.

Khu vực York với 1,164 giao dịch với giá trung bình $ 917,007

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $ 1,237,730 với 29 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $ 926,190 với 283 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $ 751,325 với 119 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $ 993,656 với 193 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $ 1,013,325 với 276 giao dịch

Khu vực Halton với 736 giao dịch với giá trung bình $ 885,930

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $ 791,798 với 220 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $ 733,452 với 179 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $ 1,124,532 với 256 giao dịch

Khu vực Durham với 798 giao dịch với giá trung bình $ 588,968

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $ 612,990 với 124 giao dịch
 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $499,149 với 211 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $ 675,916 với 100 giao dịch
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $ 655,296 với 143 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười, năm 2018 phần 2

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.

P2 (1) P2 (2) P2 (3) P2 (4)