Market Report September 201604:58

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị đến với chương trình CHUYỆN ĐỊA ỐC hàng tháng 9

Trong tháng này, tổng số nhà bán tại vùng GTA tăng 21.5% so với tháng Chín, năm 2015. 9,902 đơn vị đã được bán ra, so với 8,147 đơn vị trong cùng tháng năm ngoái. Cũng như những tháng trước, tình trạng thiếu nhà mới đăng bảng bán vẫn tiếp tục là một vấn đề cho những ai muốn mua nhà để ở hoặc đầu tư trong thời gian này. Tổng số đơn vị bất động sản linh hoạt trong danh sách (active listing) là 11,255 trong tháng này, giảm 5.6% so với 17,765 đơn vị của năm trước.

Giá nhà trung bình trong tháng là $755,755, tăng 20.4% so với giá trung bình là $627,867 trong tháng Chín, năm 2015. Giá bán trung bình của nhà độc lập đã lên con số hàng triệu là $1,013,788 (tăng 23.6% so với năm ngoái), giá nhà semi là $699,968 (tăng 18.8%), nhà townhouse là $569,343 (tăng 21.8%) và condo là $422,002 (tăng 9.3%).

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam