Market Report October 201604:52

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa Ốc, hơm nay Quang Lam tóm tắt về thị trường bất động sản của tháng Mười, năm 2016

Trong tháng Mười, 9,786 đơn vị bất động sản đã được bán ra trên thị trường, tăng 11.5%, so với 8,759 đơn vị vào tháng Mười, năm trước. Tổng số bất động sản đưa ra thị trường trong tháng này là 13,377, tăng chỉ 0.9% so với 13,259 đơn vị của tháng Mười, năm 2015. Điều này có nghĩa là thị trường vẫn còn nằm trong tình trạng người bán giữ thế thượng phong do mức cầu vẫn còn cao hơn mức cung.

Giá nhà trung bình trong tháng là $762,975, tăng đến 21.1% so với giá trung bình là $630,254 năm ngoái. Giá bán trung bình của nhà độc lập vẫn giữ mức giá đã lên hàng triệu là $1,034,077 (tăng 25.8% so với năm ngoái), giá nhà semi là $717,744 (tăng 17.7%), nhà townhouse là $586,413 (tăng 20.2%) và condo là $429,407 (tăng 12.5%).

Source: TREB

Video Clip Quang Lam TV