Market Report November 201604:43

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Một lần nữa, chào mừng quý vị đến với chương trình CHUYỆN ĐỊA ỐC hàng tháng

Trong tháng Mười Một, 8,547 đơn vị bất động sản đã được bán ra trên thị trường, tăng 16.5%, so với 7,337 đơn vị vào tháng Mười, năm trước, và tăng nhiều so với mức tăng trưởng 11.5% của tháng Mười. Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 10,518, tăng 10.3% so với 9,540 đơn vị của tháng Mười, năm 2015. Tuy thế, nhưng tổng số bất động sản linh hoạt (active listing) chỉ có 8,639 đơn vị, giảm đến 35.8% so với tháng Mười Một năm 2015. Những con số này cho thấy tuy số lượng nhà đăng bán vẫn còn thấp, đây là tháng tương đối có nhiều listing mới so với những tháng trước, nhưng lại có ít nhà nằm trong danh sách linh hoạt do mọi người vẫn đang tiếp tục chọn mua và đầu tư vào địa ốc tại vùng Toronto.

Giá nhà trung bình trong tháng là $776,684, tăng đến 22.7% so với giá trung bình là $632,774 năm ngoái. Giá bán trung bình của nhà độc lập là $1,058,273 (tăng 27.6% so với năm ngoái), giá nhà semi là $720,815 (tăng 19.8%), nhà townhouse là $598,432 (tăng 23.7%) và condo là $443,586 (tăng 15.1%).

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam TV