Market Report January 201705:23

  • 0 views
Published on February 23, 2017

Market Report January 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng Một năm 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 5,188 giao dịch trong tháng một năm 2017 tăng 11.8 phần trăm so với tháng một năm 2016 chỉ có 4,640 giao dịch, phần lớn giao dịch tập trung vào căn hộ chung cư.
Giá nhà trung bình tháng một năm 2017 là $ 770,745 tăng 22.3 phần trăm so với tháng một năm 2016 với giá trung bình là $630,193.

unnamed