Market Report December 201605:30

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị dến với chương trình Quang Lam TV, hôm nay Quang Lam tóm tắt thị trường bất động sản thang 12 năm 2016

Trong tháng Mười Hai năm 2016, có tổng số 5,338 đơn vị bất động sản đã được bán ra trên thị trường, tăng 8.6%, so với 4,917 đơn vị vào tháng Mười. Trong trọn năm 2016, đã có 113,133 đơn vị bất động sản được giao dịch trên thị trường GTA, hơn 11.8% so với trọn năm 2015.

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 4,188, giảm 11.7% so với 4,745 đơn vị của tháng Mười Hai, năm 2015. Tổng số bất động sản linh hoạt (active listing) chỉ còn có 4,746 đơn vị, giảm đến 48.1% so với tháng Mười Một năm 2015. Những con số này cho thấy số lượng nhà đăng trong tháng và nhà đăng bán giảm hơn gần phân nửa số lượng của tháng trước, không có nhiều listing mới và cũng không có nhiều bất động sản nằm trong danh sách linh hoạt, cho thấy vùng GTA đang nằm trong tình trạng khan hiếm nhà trầm trọng.

Quang-Lam-Toronto-Condos-TV-12

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam TV