Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Năm 2019

Trong tháng mười, năm 2019 tổng sản phẩm nội địa vẫn giữ mức 3.7 phần trăm,  tỷ lệ thất nghiệp giàm xuống còn 5.8 phần trăm và tỷ lệ lạm phát vẩn giữ 1.9 phần trăm.

Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95 phần trăm.  Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.94 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.19 phần trăm.

Trong tháng mười, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 9.6 phần trăm.  Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 3.0 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.1 phần trăm và nhà semi-detached tăng 4.2 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng mười năm 2019 tổng số giao dich là 8,491  tăng 14.0 phần trăm so với tháng mười năm 2018 là 7,448.  Giá trung bình là $852,142 tăng 5.5% so giá trung bình $807,538 cùng thời kì năm ngoái.

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:

 • Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 3,960 giao dịch tăng 19.6 phần trăm với giá trung bình $1,049,300 tăng 0 phần trăm so với tháng mười, năm 2018
 • Nhà Semi trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 813 giao dịch tăng 9% phần trăm với giá trung bình $852,669 tăng 4.2% phần trăm
 • Townhouse trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 1,395 giao dịch tăng 21.3 phần trăm với giá trung bình $676,802 tăng 1 phần trăm
 • Condo Apartment trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 2,219 giao dịch tăng 1% phần trăm với giá trung bình $617,419 tăng 9.6 phần trăm so với tháng mười, năm 2018

Trong tháng mười, năm 2019 tổng số giao dịch là 8,491 với giá trung bình $852,142, khu vực Toronto dẫn đầu với 3,295 giao dịch với giá trung bình $925,498

Khu vực Peel với 1,690 giao dịch với giá trung bình $790,406

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $739,889
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $977,854
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $816,383

Khu vực York với 1,409 giao dịch với giá trung bình $957,097

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,585,526
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $955,092
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $755,174
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,079,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $1,001,068  

Khu vực Halton với 750 giao dịch với giá trung bình $891,908

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $822,396
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $738,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $776,394
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,053,

Khu vực Durham với 968 giao dịch với giá trung bình $613,606

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $670,313
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $505,791
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $696,219
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $672,677

Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười, năm 2019

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào  và hẹn lai quý vị trong những video kỳ tới.