Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Tám, Năm 2019 Phần Thứ Hai00:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Tám, Năm 2019 Phần Thứ Hai

Trong tháng tám, năm 2019 tổng số giao dịch là 7,711 với giá trung bình $792,611 , khu vực Toronto dẫn đầu với 2,553 giao dịch với giá trung bình $818,715

 • Khu vực Toronto West 670 giao dịch với giá trung bình $789,605
 • Khu vực Toronto Central với 1,200 giao dịch với giá trung bình $896,485
 • Khu vực Toronto East với 683 giao dịch với giá trung bình $710,635

Khu vực Peel với 1,709 giao dịch với giá trung bình $745,901

 • Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $734,362
 • Giá trung bình của thành phố Caledon là $ 933,722
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $ 732,549

Khu vực York với 1,319 giao dịch với giá trung bình $951,750

 • Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,403,974
 • Giá trung bình của thành phố Markham là $957,892
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $799,386
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,041,394
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $ 1,000,436

Khu vực Halton với 754 giao dịch với giá trung bình $857,417

 • Giá trung bình của thành phố Burlington là $798,033
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $781,235
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $738,944
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,034,238

Khu vực Durham với 1,046 giao dịch với giá trung bình $ 614,362

 • Giá trung bình của thành phố Ajax là $657,752
 • Giá trung bình của thành phố Oshawa là $516,
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $686,301
 • Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $687,

Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản

Đặc biệt bán nhà tiền Huê Hồng chỉ có 1 phần trăm

Cảm ơn quý khách đã theo dõi Video tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2019.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những Video kỳ tới