Toronto Thiên Đường Xây Cất (P2)03:44

  • 0 views
Published on January 16, 2019

Toronto Thiên Đường Xây Cất (P2)
Kinh tế của Canada đang trong thời kỳ sung mãn, được tiếp sức bởi thị trường địa ốc sôi nổi, và mức việc làm ổn định, vì vậy các dự án xây cất cũng đang như diều gặp gió. 85% trong tổng số 97 cần cẩu đang hiện diện trong vùng Toronto được dùng để xây cất không gian sinh sống.
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sản
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang-Lam-2