Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016 Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017 Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý04:53

  • 0 views
Published on March 20, 2017

Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016
Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017

Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý

Vào tháng 1, năm 2017, Hiệp Hội Địa Ốc Toronto đã tổ chức một Hội Nghị Thượng Đỉnh Tài Chánh, với sự tham gia của nhiều đại diện từ chính quyền địa phương, chuyên viên tài chánh, giám đốc của các hiệp hội xây cất và phát triển đất đai, chuyên viên phân tích chính sách, v.v, để bàn về ảnh hưởng của nguồn cung cấp nhà lên mức giá nhà trong vùng GTA.

Hội nghị có đề cập đến ảnh hưởng tích cực của thị trường nhà đất lên nền kinh tế của Ontario, với tỷ lệ tổng sản phẩm nội địa tăng từ 4.8% trong năm 2000, lên đến 7.7% trong năm 2015. Cùng với sự phát triển rầm rộ của thị trường địa ốc, là sự tăng trưởng của mức vay mượn toàn tỉnh bang, và do đó, nếu không được theo dõi đúng mức, có thể gây nên chấn động không nhỏ cho nền kinh tế Canada trong tương lai.

Giá nhà trung bình trong vùng GTA đã tăng gấp hai trong vòng vọn vẹn chỉ mười năm, và giá trung bình đã tăng lên đến $995,116 vào tháng 12, năm 2016. Hiện nay, riêng giá nhà độc lập đã lên đến $1,264,604, tăng $273,000 trong vòng 12 tháng và tăng $811,394 trong vòng 10 năm. Năm 2002 là năm thị trường địa ốc có nhiều giao dịch nhất, với 53,660 đơn vị địa ốc đã đước bán ra, 72% là nhà độc lập, 28% phần trăm là condo cao ốc. 15 năm sau, condo cao ốc lại chiếm phần lớn trong tổng số địa ốc được trao đổi trên thị trường.