Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016 Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017 Giao thông công cộng và mức giá nhà hợp lý03:08

  • 0 views
Published on March 19, 2017

Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016

Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017

Giao thông công cộng và mức giá nhà hợp lý

Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA) đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng giao thông công cộng lên mức giá hợp lý của bất động sản trong vùng Greater Golden Horseshoe (GHS), với hệ thống giao thông Metrolinx Regional Express Rail đang được xây cất trong khu vực này. Vùng GHS bao gồm các thành phố nằm về phía Nam như Toronto, Hamilton, St. Catharines-Niagara, Oshawa, Kitchener, Cambridge, Waterloo, Barrie, Guelph, Brantford, Peterborough…, những khu vực chiếm hơn 26% tổng dân số toàn Canada, và hơn 68% tổng dân số của tỉnh bang Ontario.

Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, giá nhà trong vùng này có thể sẽ tăng 12% do phương tiện di chuyển ngày càng dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém.

Mời quý vị xem tiếp phần “Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý” kỳ sau

By Quang Lam TV

Quang-Lam-Toronto-Condos-giao -thong- cong- cong