Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016 Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017 Bản tường trình bán & cho thuê diện tích thương mại04:11

  • 0 views
Published on March 30, 2017

Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016
Dự đoán tình hình địa ốc trong năm 2017

Bản tường trình bán & cho thuê diện tích thương mại

Trong năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế cũng có lúc bấp bênh, cùng với sự tăng trưởng có hơi giao động, thị trường địa ốc thương mại Toronto đã giữ vững ở mức năm ngoái mà không giảm xuống, song song với sự tăng trưởng của hoạt động cho thuê địa ốc thương mại.

Hơn 26 triệu square feet diện tích đã được cho thuê với mục đích kỹ thương mại cho công nghiệp và văn phòng, tăng so với con số 22 triệu diện tích của năm 2015. 77% giao dịch đã được dùng cho mục đích công nghiệp, tăng 17.4% so với năm 2015. Hơn 2.7 triệu square feet đã được thuê để dùng làm chỗ buôn bán, tăng 4.9% so với năm 2015. 3.3 triệu square feet đã được thuê cho những mục đích thương mại khác, tăng 25% so với ngoái.

Bản tường trình bán & cho thuê diện tích thương mại