Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016, dự đoán tình hình địa ốc năm 2017 – Video 1: Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 201605:57

  • 0 views
Published on February 25, 2017

Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016, dự đoán tình hình địa ốc năm 2017

Video 1: Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016

Chúng ta đang bước những bước đầu vào năm 2017, với những thay đổi đang được chính phủ dự tính sẽ áp dụng trong tương lai gần, tuy nhiên, để có thể hiểu sâu về tình hình của năm nay, Quang Lâm thiết nghĩ chúng ta cũng cần xem lại toàn diện những gì đã diễn ra trong năm 2016 và những dự đoán tình hình địa ốc năm 2017, nhằm có đủ thông tin để đi đến những quyết định sáng suốt về việc mua, bán, và cho thuê bất động sản trong năm nay.

Quang Lâm hân hạnh giớ thiệu 6 Video Clip lần lượt được phát hành:

Video 1.Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016

Video 2.Tình hình địa ốc dự đoán trong năm 2017

Video 3. Giao thông công cộng và mức giá nhà hợp lý

Video 4. Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý

Video 5. Nhà & Đất Dành Cho Gia Cư Mới

Video 6. Bản tường trình bán & cho thuê diện tích thương mại

Video lần lượt phát hành hằng tuần

Quang-Lam-Toronto-Condos

Quang -Lam-Toronto-Condos-BDS-2016